AVITUALLAMENTOS

 • CARREIRA LONGA( 31 KM):
  • * CENTRAL DO PARROTE KM 8: LIQUIDO E FROITA
   • CONTROL  HORARIO  :

    tempo máximo de paso de 1:30 h para los corredores da carriera longa. Si non se cumple este horario os corredores pasaran a carreira curta sen figurar nas clasificacións

  • * TEIXIDO KM 12: LIQUIDO, SOLIDOS E FROITA
  • * AS CAMPOSAS KM 19: LIQUIDO
  • * PONTE COLGANTE KM 26: LIQUIDO, SOLIDOS E FROITA
  • * META KM 31: LIQUIDO, SOLIDOS E FROITA
 • CARREIRA CURTA( 17 KM):
  • *CENTRAL DO PARROTE KM 8: LIQUIDO E FROITA
  • *PONTE COLGANTE KM 12,5: LIQUIDO, SOLIDOS E FROITA
  • * META KM 17;5: LIQUIDO, SOLIDOS E FROITA
Anuncios